Transportation

Business Class Cars
Description

Business Class      S-class (VIP)
55$                          75$                              Baku Tour
32$                         47$                               Transfer
67$                         87$                               Baku-Qobustan
111$                       135$                             Baku-Quba
134$                       158$                             Baku-Shahdag
135$                       158$                             Baku-Qabala
167$                       198$                             Baku-Sheki
55$                         71$                                Baku-Absheron
182$                       198$                             Baku-Ganja
103$                       127$                             Baku-Ismaillei
111$                       135$                             Baku-Lahij
95$                         129$                            Baku-Skamakhi
699$                       742$                            Baku-Trabzon
352$                       412$                            Baku-Tbilisi
55$                         79$                               overnight

Econom Class Cars
Description

Econom Class          Offroder Prado
51$                            60$                                          Baku Tour
24$                            35$                                          Transfer
63$                            67$                                          Baku-Qobustan
102$                          118$                                        Baku-Quba
127$                          142$                                        Baku-Shahdag
155$                          142$                                        Baku-Gabala
147$                          182$                                        Baku-Sheki
51$                            60$                                          Baku-Absheron
147$                          135$                                        Baku-Ganja
95$                            111$                                        Baku-Ismaillei
103$                          119$                                        Baku-Lahij
87$                            103$                                        Baku-Skamakhi
575$                          714$                                        Baku-Trabzon
329$                          373$                                        Baku-Tbilisi
47$                            55$                                          overnight

The Busses
Description

Sprinter Mercedes           Viano             Vito
67$                                      63$                 60$        Baku Tour
40$                                      40$                 32$       Transfer
75$                                      71$                 67$        Baku-Qobustan
127$                                    118$              111$       Baku-Quba
150$                                    142$              35$         Baku-Shahdag
147$                                    142$               135$      Baku-Gabala
190$                                    182$              174$       Baku-Sheki
67$                                      63$                 60$         Baku-Absheron
190$                                    182$               174$      Baku-Ganja
119$                                    111$              103$       Baku-Ismaillei
127$                                    119$              111$       Baku-Lahij
111$                                    103$              95$         Baku-Skamakhi
734$                                    722$              714$       Baku-Trabzon
397$                                    381$              373$       Baku-Tbilisi
71$                                      63$                55$         overnight

Contact us now

Azure Business Center

Nobel district 15, floor 8, room #39, AZ 1025

Baku, Azerbaijan

+994 50 555 51 40 (Arabic&English)
+994 50 555 51 36 (Arabic&Turkish)
+994 55 945 59 12 (English, Azerbaijanian&Russian)

subscribe@jmgroup.az

For all branch info contact us on email jm@jmgroup.az